top of page

OM RADIO HOPE/SVERIGES KRISTNA RADIO

Läs mer

Radio Hope/Sveriges Kristna Radio är en samfundsoberoende radiokanal. 

Vår vision är att vara stark kristen röst som når hela landet.

  • En röst som når alla som söker hopp och mening

  • En röst som genom budskapet om Jesus Kristus stärker tron

  • En röst som planterar och står upp för kristna värderingar i samhället

PROGRAMINNEHÅLLET PRÄGLAS AV:

Musik / Samhällsdebatt / Trosfrågor

stöd radio hope_edited.png
bottom of page